Santa Cruz sunset senior photos

Highschool seniors photo at a Santa Cruz beach